Stavebné povolenie
Územné rozhodnutie
Kolaudácia
Vysporiadanie vlastníctva
Reality
Inštitúcie a úrady
Zákony a vyhlášky
Financovanie stavby
Zaujímavé odkazy
Download - Stiahnite si

|.Home - Domov.Domov.| Pošlite správu.E-mail.|.Uložiť text.Uložiť.|.Vytlačiť text.Vytlačiť..
:: Cenník, akcie, leták:


.......1. Aktuálna akcia
.......2. Cenník služieb
.......3. Leták a zoznam dokladov...........Našou činnosťou sa Vám peniaze za vybavenie všetkých

.................povolení, rozhodnutí, a i. vrátia ! +čítajte ďalej tu
:: Aktuálna akcia:


.. - 10-20% zľava pri objednaní 2 a viac stavebných povolení v jednej obci (mestskej časti).
.. - za úvodné stretnutie a podanie žiadosti o územnoplánovaciu informáciu neplatíte!
:: Cenník platný od 1.1.2022: .................. Nie sme platcami DPH !

...........................................................................


:: Cena za stavebné povolenie, územné rozhodnutie, a i. :..Cena obstarania stavebných, kolaudačných rozhodnutí a i. je výsledkom dohody s klientom.


1. stavebné povolenie v Bratislave v spojenom územnom a stavebnom konaní od 990€

,,pre každú mestskú časť bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

2. stavebné povolenie v Bratislave v samostatnom územnom a stavebnom konaní
, - územné rozhodnutie od 990€
. - stavebné povolenie od 495€
,,Cena platí pri vypracovanom jednostupňovom projekte pre stavebné povolenie, ktorý sa použije pre
,.územné aj stavebné konanie
, pre každú mestskú časť bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

3. stavebné povolenie v okresoch Senec, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda v spojenom
,.územnom a stavebnom konaní od 790€
,.pre každú obec (mesto) bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

4. stavebné povolenie v okresoch Senec, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda v samostatnom
,.územnom a stavebnom konaní
,.- územné rozhodnutie od 790€
..- stavebné povolenie od 350€
,,Cena platí pri vypracovanom jednostupňovom projekte pre stavebné povolenie, ktorý sa použije pre
,,územné aj stavebné konanie
,.pre každú obec (mesto) bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

5. územné rozhodnutie v Bratislave od 990€
..pre každú mestskú časť bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

6. územné rozhodnutie v okresoch Senec, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda od 990€
. pre každú obec (mesto) bez rozdielu od vzdialenosti od nášho sídla.

7. kolaudácia alebo búracie povolenie od 450€. !!! Všetko až po vydanie právoplatného rozhodnutia.

V cene je zahrnuté:

všetky vyjadrenia, súhlasy, rozhodnutia (podľa zoznamu dokladov) potrebné pre vydanie stavebného
. povolenia, územného rozhodnutia, kolaudácie, atď., až po vydanie právoplatných rozhodnutí
návrh najvýhodnejšieho riešenia pre Váš konkrétny zámer (zníženie vstupných nákladov pre vybavenie
. rozhodnutia, zníženie finančného zaťaženia počas výstavby, skrátenie lehôt na vydanie rozhodnutí a
..iné dôležité informácie pre bezproblémový priebeh výstavby a následnej kolaudácie),
administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných
. vyjadrení dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a iných organizácií,
odporúčanie na odborníkov (projektant, geodet, znalec, stavebný dozor, atď.),

Za úvodné stretnutie neplatíte!
Príplatok za vodoprávne stavebné povolenie (ČOV, studňa, tepelné čerpadlo, atď.), stavebné povolenie na dopravné stavby (spevnené plochy, účelové komunikácie, parkoviská, atď.) a iné 150€

Príplatok za vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 150€

Príplatok za rozhodnutie o výrube drevín 150€

:: Vyporiadanie vlastníckych vzťahov:


....Vyporiadania vlastníckych vzťahov vykonávame v rozsahu poradenstva v rámci
....inžinierskej činnosti alebo Vám odporučíme odborníka z oblasti práva.
.....10 dôvodov prečo sa obrátiť na IPB partner:

..-.- Ako Vám môžeme pomôcť pri Vašich zámeroch s nehnuteľnosťami,
.......dôkladnej príprave na realizáciu stavby a jej povolení do užívania?........Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania

...-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia)PONÚKAME VÁM:


 •  osobitný prístup v priateľskej atmosfére
 •  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,
 •  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,
 •  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,
 •  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,
 •  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,
 •  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,
 •  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich referencií,
 •  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,
 •  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,
 •  výhodné ceny a podmienky.
Miesto pre Vaše otázky:


................Predmet
................

................Text
................

................


.....Vami uvedené údaje vo webovom formulári, budú použité výlučne na účely spätného
.kontaktovania ohľadom záujmu o nami poskytované služby. Budeme Vás v čo najkratšom
.čase kontaktovať.

.Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sa dozviete na našej webovej stránke v
.časti:
Ochrana osobných údajov

.....


Telefón:
0903 244 282
02/207 00 159

Skype:

Add me to Skype


Kontakty | Mapa
.........Kontakty do
...mobilu/tabletu:


.


....Navštívte nás:

....IPB partner na Twiteri..IPB partner na LinkedIn

... Spolupráca


Geodet
Kedy treba geometrický plán a kto ho môže vypracovať? +viac

Projektant
Ako nájsť toho správneho? Ktorý je vhodný práve na môj zámer? +viac

Realitný agent
Ako si vybrať správnu realitnú kanceláriu? Kto má na to oprávnenie? +viac

Stavebná firma
Ako si vybrať v tom množstve firiem? Kto má na to oprávnenie? Spoľahlivosť, referencie Vám napovedia. +viac

Stavebný dozor
Osoba, ktorá Vás chráni pred zlými praktikami počas výstavby. +viac

Znalec
Ak potrebujte úver, dedíte, atď. budete potrebovať znalecký posudok +viac

....TOPlist

Copyright 2020 IPB partner